DEN SVÆRE SAMTALE

DEN SVÆRE SAMTALE

For Karina Maria Nyberg er det vigtigt at udfordre, provokere og bidrage til din hverdag som leder eller medarbejder, så du får udnyttet dine talenter. I dine sessioner får du ærlig feedback  baseret på teori, en nuanceret vinkel på kommunikations minefelter.

Du vil komme igennem erhvervspsykologiske tests, med fokus på din arbejdsstil.

Du finder ud af hvad dine kompetencerne og sprog rækker til og hvad du skal lade andre om. Vi går igennem persontyper som er motoren bag hele din persontype.

Du får i større grad mulighed for at udvide dit tankesæt og adressere tanker i stedet for følelser, og du vil lære at skelne mellem disse.

Efter sessionerne bliver du i stand til at opdage de kommunikative minefelter der ligger i dit sprog, din tankegang og dine handlemønstre således, at du bliver skarpere på dig selv i din kommunikation.

Den svære samtale er til dig personligt og til dig, der i dit møde med andre både i dit privatliv og arbejdsliv er klar til en dybere indre forandring og udvikling. Den svære samtale er også til dig, der endnu ikke er klar til at praktisere forandringen, men gerne vide mere om stressforebyggelse i hverdagen.

"Som leder må du forvente, at ikke alle modtager dit budskab som forventet"