Karina Maria svarer på spørgsmål og kommentarer i bunden af siden. Skriv din kommentar og dit navn så vi kan få en dialog om indlægget.

Artiklen blev bragt i Børsen Ledelse d. 12. okt. 2018.

 

Nej, psykisk robusthed er ikke nok til at passe på sig selv. Jeg har set alt for mange kvinder gå ned med stress, fordi de i høj grad mangler mental immunitet og modet til at skabe den synlighed de egentlig gerne vil vise. Selvom vi kvinder med tiden får de bedste uddannelser og udgør 47 pct. af arbejdsstyrken, så er der stadigvæk mange kvinder der aldrig træder i karakter.

Jeg savner at se at vi bliver endnu mere nysgerrige og innovative og når til et punkt, hvor vi kan se mere objektivt på os selv og komme ud af vores vante rammer og mønstre, for at opnå det vi gerne vil. Jeg savner at vi får indsigt i det vi i fagsprog kalder “persontype” og bliver bevidste om vores kvaliteter og berettigelse. Jeg savner også at dagens ledere, som ofte er mænd, udvikler og motiverer deres ansatte, så flere dygtige medarbejdere, heriblandt også kvinder, kommer frem til direktionsgange og bestyrelser. I gennem mit arbejde ved jeg med sikkerhed, at det bestemt ikke er fordi de ikke vil.

Alle mennesker er qua deres egen begrænsning indskrænket til at forstå de mennesker med samme træk og egenskaber som dem selv, markant bedre, end mennesker de har mindre eller intet tilfælles med. Er det så virkelig grunden til at vi har så få kvinder i ledelser, direktioner og bestyrelser? Fordi mænd ansætter mænd? Eller kan vi kvinder selv være med til at skabe forandringen?

Jeg spørger mig selv HVORFOR er det sådan?

  • Er det fordi vi ikke tør?
  • Er det fordi vi ikke har tid?
  • Er det fordi vi ikke ved, hvordan vi gør?

Forandring er kræver en kulturændring og handling. Præcis som at man ikke kan blive slank, blot ved at snakke om det – så kan man heller ikke blive direktør, udelukkende ved at snakke om at man gerne vil en dag. Hvis vi kvinder ønsker mere synlighed, så skal vi være langt mere bevidste end vi er i dag. Betyder det så at du skal være elitesoldat for at blive leder? Nej, dybt empatiske kvindelige ledere, kan faktisk nå til toppen helskinnede.

Uden omsvøb, så handler det om at alt for mange kvinder er for empatiske og hensynstagen og går alt for langt for at skabe gode rammer for medarbejdere og deres øverste ledelse uden at tage udgangspunkt i hvad de selv ønsker og et indgroet princip om at man ikke må “vise sig” eller oversælge sine evner.

Nu tænker du sikkert, kan man have for meget empati? Ja, det kan man – men man kan lære at styre skrue op og ned for den. Den empatiske mellemleder tænker i mange situationer mindre på sig selv end på andre. Er det sundt på den lange bane? Det tror jeg allerede at du kender svaret på.

 

Min opfordring til dig som ønsker eller er på vej til at blive leder, at overveje følgende:

Jeg har sammen med mange ledere lært dem at tænke over hvorfor de gør som de gør? Du skal som leder og menneske blive mere nysgerrig på dig selv og få forståelsen af, at overdreven empati gør, at du passer bedre på andre end dig selv. Du skal vurdere om det bringer dig det sted hen, hvor du ønsker at være eller om du faktisk skal gå metodisk til værks og justere dine vaner og mønstre, for at opnå dine drømmes mål. Det kan også være at du finder styrken i at være præcis hvor du er, og at du faktisk dermed skaber et nyt og realistisk mål i dit arbejds- eller privatliv. Det kan også være at du skal ændre dine sædvanlige mønstre for at komme helt ind til pladsen for bordenden. Hvad er dine mål og hvor sætter du grænsen?