Karina Maria svarer på spørgsmål og kommentarer i bunden af siden. Skriv din kommentar og dit navn så vi kan få en dialog om indlægget.

Artiklen blev bragt i Børsen Ledelse 17. aug. 2018.

Energityve giver dine medarbejdere stress

Mange oplever, at de er omgivet af personer, der er tættest på dem både personligt og arbejdsmæssigt, og som på uforklarlig vis udmatter dem. Energityve dræner omgivelserne for energi og er en trussel mod sig selv og det psykiske arbejdsmiljø, som i sidste ende har stor betydning for hele virksomheden.
Energityve føler en form for tomhed, deres stærke dominans eller viljestyrke kan medvirke til at de ikke giver sig lov til, at lade følelserne komme til udtryk, og i stedet projektere der frustrationer over på andre. Du kan selv være både energityv og energigiver. Energityve vil i overvejende grad altid have ret og bekræfter sig selv ved at kritisere andre og stjæle andres overskud.
Empati er vigtig

Vi mennesker bærer på mange forskellige slags følelser og jeg oplever en stor værdi ved at medarbejdere får deres følelsesbehov opfyldt for at blive bekræftet som dem de er. Jeg oplever også, at der ikke altid er tid til dette følelsesbehov og jeg gentager mig selv: Hvis vi bliver respekteret, kan vi udvikle os, tage ansvar, og sammen blive mere handlekraftige. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi viser empati for hinanden. Får vi anderkendelse, er vi også parate til udvikle os og give mere af os selv. Og hvordan beskytter vi så empatien, spotter energityven og sætter en stopper for den?

I relationer på en arbejdsplads benytter energityve sig af påstande og ser verden sådan, som de selv vil have, at den skal være. I diskussioner tager de ofte styringen og hæver stemmen for at vise deres styrende dominans. Inderst inde er tyven dog ofte ubevidst skrækslagen for at tage fejl og vil for enhver pris undgå at tabe i en diskussion. Derfor er det vigtigt at kende sine egne handlemønstre, således du ikke selv, bliver trukket ind i energityvens energi og begynder at tvivle på din egen opfattelse eller dig selv.

Ofte ser jeg at energityven kaster sig over energigiveren som er mere ansvarstagen og hensynstagen. Den person som er mere medmenneskelig og som ikke har et stærkt forsvarsberedskab.

Mange gange bliver ledelsen tryllebundet af energityven. De kan være svære at opdage, og vanskelig at modstå med den stærke argumentation de evner. Ofte ser ledelsen ikke at udfordringen ligger i selve energityven, og derfor er det sundt at ledelsen kender til disse og andre persontyper og hvordan de opfører sig i forskellige situationer.

Det er min opfordring til enhver ansvarlig leder at sætte sig ind i de ansattes persontyper, både for at håndtere energityven, værne om energigiveren og fremme alle persontypers bedste egenskaber på arbejdspladsen.

 

Foto: Colourbox