Velkommen til

Mentor & Kompetencehuset

 

Der er grundlæggende værdier for succesfulde samtaler. For os er en af dem en
lyst til at forstå og acceptere, at mennesker har forskellige adfærdstræk,
arbejdsstile og personlige egenskaber. Mindre gætteri og flere fakta er blot en
af vores styrker i Mentor & Kompetencehuset, og som kommer gennem vores
erhvervspsykologiske analyser og den lyttende praksis.

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Mentor & Kompetencehuset

Der er grundlæggende værdier for succesfulde samtaler. For os er en af dem en lyst til at forstå og acceptere, at mennesker har forskellige adfærdstræk, arbejdsstile og personlige egenskaber. Mindre gætteri og flere fakta er blot en af vores styrker i Mentor & Kompetencehuset, og som kommer gennem vores erhvervspsykologiske analyser og den lyttende praksis.

 

 

Om os

Mentor & Kompetencehuset skaber udviklingsforløb som handler om gennemsigtighed. Vellykkede projekter er nøglen til en sund virksomhed, og derfor har vi fokus på hvordan vi sammen kan bane vejen til en succesoplevelse. Vores forløb er meget dybdegående med 100% fokus på et dialogværktøj som skaber et hurtigere overblik og en dybere indsigt i kundernes potentiale med præcise anvisninger i stedet for ”gætværk”.

Mentor & Kompetencehuset udspringer af flere års ønske om at skabe en førende virksomhed indenfor optimering af menneskelige ressourcer. Virksomheden blev stiftet i 2013 af Karina Maria Nyberg. Idéen bag Mentor & Kompetencehuset kommer af det fokus, der har været i de senere år inden for bl.a. ledelses- og teamudvikling. Og hvor der også har været fokus på sygefravær og empatisk ledelse.  Mentor & Kompetencehuset har et mål om at bidrage til en udvikling af menneskers kompetencer og god ledelse. Vi har lyst til at forstå og acceptere, at mennesker har forskellige adfærdstræk.

Ledelses- & Teamudvikling

Vores Ledelses- & Team forløb er baseret på et grundlæggende værdisæt for succesfulde samtaler og mål. Én af værdierne er en lyst til at forstå og acceptere, at mennesker har forskellige adfærdstræk, arbejdsstile og personlige egenskaber. Vi mener, at en erhvervspsykologisk analyse kan være brobygning til en endnu mere effektiv samtale. Dog må den aldrig stå alene, og kan ikke erstatte samtalen. Til gengæld kan en stærk valid personanalyse give mindre gætteri, i høj grad flere fakta og nemmere adgang til større indsigt. Dette medvirker til hurtigt at se, om der er den fornødne adfærd og arbejdsstil, der skal til for at skabe den ønskede forandring i ledelsen eller teamet.  Forløbene er derfor af høj kvalitet og med en effektiv sparring der giver fokuspersonen større indsigt og hurtigere selverkendelse. Samtalerne viser ikke kun, hvad fokuspersonen fokuserer på, men i høj grad også hvad der ikke fokuseres på. Ligeledes, hvad det kan være, man ikke selv ser, og hvad man kan være ekstra opmærksom på.

Malene Blangshøj,
Afdelingsleder for HR- og Kommunikation, Egedal kommune

Karina har siden 2015 været en god dialog og sparringspartner. Vores samarbejde startede ved en feedback på en personprofil analyse, hvor hun på en god og imødekommende måde gav feedback. Efterfølgende har jeg brugt Karina i forskellige sparringssituationer både i forhold til egen ledelsesudvikling, samt i forhold til at skabe udvikling og forandring i min afdeling. Karina er altid meget imødekommende og engageret, og samtalerne har altid været af høj kvalitet og bidraget til skabe fremdrift af forskellig karakter.

 Søren Christensen, Service Delivery Manager ved KMD

Jeg kender Karina Maria både som samarbejdspartner. Karina Maria arbejder målrettet og med stor empati og forståelse for sine kunder uden på noget tidspunkt at tabe målet. Karina er ikke bange for at udfordre og provokere for at få sine kunder til at se på sig selv med andre øjne. Jeg giver Karina min bedste anbefalinger.

Jan Stubtoft, Virksomhedskonsulent, KBH Kommunes Erhvervshus

Karina Maria er en målrettet og seriøs, som varetager opgaver med at rådgive og vejlede på en yderst professionel måde. Karina indeholder den nødvendige empati, og tryghedsskabende dialog, som kun de færreste evner at gøre det. Jeg kan varmt anbefale Karina Maria til virksomheder hvor hun kan rådgive og vejlede, og for den sags skyld også undervise, inden for et af de mange områder, hvor hun besidder en viden. Mine mere end 6 års samarbejde med Karina Maria har været 6 års fornøjelse.

Når du vælger et ledelses- & teamudviklings forløb hos Mentor & Kompetencehuset, kan du typisk forvente at få:

  • Overblik over behov og forventninger

  • Du får indsigt og opnår selverkendelse som leder, medarbejder eller team

  • Vi viser ikke kun, hvad du fokuserer på, men i høj grad også hvad du ikke fokuserer på

  • Du kommer igennem 36 adfærdstræk

  • Adfærds- & kompetenceudvikling

  • Meget nuancerede samtaler

  • Vi har fokus på hvad det kan være, du ikke selv ser, og hvad vi derfor kan være ekstra opmærksomme på

  • Arbejdsstil ( logikaanalyse)  tempo, fysisk og mental energi, dominans, empati

  • Gør opmærksom på, at hvis du ikke kan forklare så kan du ikke heller ikke forsvare

Rask nu forløb

Er til den virksomhed, der arbejder med sygdomsforebyggelse. Rask nu forløbet er et effektivt alternativ til psykolog og andre terapiformer. Forløbet er bygget på et stærkt dialogværktøj, som sikrer at fokuspersonen finder frem til øget bevidsthed og selvindsigt samt afstemning af forventninger hen imod en raskmelding. Der arbejdes med både mental og fysisk energi.

“Rask nu”- forløbet” – er et effektivt udviklingsforløb, som bidrager til arbejdsfastholdelse og parathed til beskæftigelse på   4 – 12 uger.

Vores forløb består af et individuelt forløb såvel som et i gruppeforløb, hvor metoden er brobygning  med fokus på hvordan vi skaber bedre trivsel. Ikke mindst større fastholdelse, og i sidste ende højere produktivitet. Der er indbygget erhvervspsykologiske kurser i vores forløb.

“Rune Seest Larsen, Direktør, FrokostKonsulenten ApS, Partner, dinnr ApS

Jeg har i mine to virksomheder, FrokostKonsulenten ApS og dinnr ApS, benyttet mig af Karinas kompetencer. Både i forbindelse med ansættelsesforhold og da jeg skulle finde partnere til at starte dinnr ApS med. I mit tidligere virke som salgsdirektør i en mellemstor virksomhed, havde jeg nogle kommunikationsudfordringer med mine kolleger. Derfor ville jeg sikre mig at både jeg, partnere og ansatte vidste hvorfor jeg er som jeg er, og hvordan jeg reagerer i visse situationer. Med Karinas sparring og til både team og ansatte, er vi kommet mange uheldige situationer i forkøbet. Både fordi mine partnere og kolleger ved hvordan de skal håndtere tilspidsede situationer, og fordi jeg ved hvordan de mennesker jeg omgiver mig mest med, reagerer når de bliver pressede. Det har været en kæmpe hjælp at have Mentor & Kompetencehuset med på sidelinjen, hvilket jeg anbefaler alle virksomheder at benytte sig af. Jeg står gerne til rådighed for uddybende kommentarer.


Idéen bag Mentor & Kompetencehuset?

For at forstå idéen bag Mentor & Kompetencehuset, er man nødt til at kigge på det danske erhvervslivs udfordringer i forhold til optimering af  de menneskelige ressourcer. Når vi kigger på det forholdsvis høje antal sygemeldte pga. stress og livsstilssygdomme, så mangler der gennemsigtighed både i forhold til hvad ledelsen kan gøre og hvad den enkelte medarbejder kan gøre. Ønsker man som virksomhed at gøre noget ved sygefraværet eller trivslen på arbejdspladsen i det hele taget, er det stort set umuligt, at vide om man får det man betaler for. Med erfaring i egen praksis kom idéen bag Mentor & Kompetencehuset. Vi vil være med til at skabe nærvær og udvikle empatisk  ledelse, hvor samtalerne er det grundlæggende redskab til nytænkning, indsigt og handling.

 

Forebyg sygefravær

Mentor og Kompetencehuset har mange års erfaring med kompetenceudvikling og sygdomsforebyggelse, og den del af det arbejde, der kan gøres for, at fokuspersonen  vender tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt – og ikke mindst er bedre i stand til at håndtere årsagerne til sygfraværet. Vi har et stærkt forløb “Rask nu” som arbejder med det udgangspunkt, at fokuspersonen kan udvikle sig og gøre brug af en række redskaber, der ikke blot sikrer en raskmelding men, som også er med til at forebygge og håndtere fremtidige udfordringer der kan udløse en sygemelding. Der eksisterer sygefravær på alle arbejdspladser og årsag samt omfang kan være meget varierende, og en meget privat sag.

Kontakt

Tlf: 53 57 52 88
info@mentorogkompetencehuset.dk
Adresse: Hasselparken 20, 2970, Hørsholm

CVR: 35979174

Forebygger sygefravær 

Optimerer samarbejde

Engagerer ledere